Ar-Ge

lab-1140476Polipro Plastik, kurulduğu günden itibaren hizmet verdiği sektörlerin ve müşterilerinin sorunlarını yada ihtiyaçlarını öncelikle iyi tanımlayarak, bu doğrultuda araştırmalar yapıp yeni ürün teminini esas alan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını temel şirket politikası haline getirmiş, genç fakat alanında lider bir geri dönüşüm ve kompound firması olmuştur.

Bu temel şirket politikası; şirket bünyesinde, oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde, alanında uzman bir ekip ile son derece modern bir Ar-Ge laboratuvarının da kurulmasının yolunu açmıştır.

Kurulan bu modern laboratuvar, Ar-Ge ve İnovasyon çalışılmalarının neticesinde sektöre kazandırılan ürünlerin, yüksek kalite ve kalite devamlılığının sağlanabilmesini de mümkün kılmıştır.