Arge ve İnovasyon Sİstemİ

Polipro Plastik açısından Ar-Ge, mevcut bir ürünün daha etkin ve ucuz üretilmesi ya da hiç üretilmemiş ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda öncü olmak amacıyla herhangi bir alanda araştırmaya kaynak ayırmaktır.

innovation31

Ar-Ge, önce bir araştırma, henüz bulunmamışı bulma ve sonra da bilgiyi veya bir ürünü geliştirme veya yenilemeyi içermektedir. Bu bağlamda; Polipro Plastik, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme esaslı bir Ar-Ge sistematiğine sahiptir.