Kalite Politikamız

POLİPRO PLASTİK SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, Standartları gereği aşağıdaki unsurları benimsemiş ve bu unsurları yerine getireceğini taahhüt ederek kendisine hedef edinmiştir.

Amacımız farklı ve ayrıştırılamayan plastik içerikli yapılarından dolayı geri kazanımı, günümüz şartlarında mümkün görünmeyen ve yakılarak ya da atık toplama tesislerinde depolanması sureti ile bertaraf edilen plastik esaslı atıkların; yenilikçi, bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla geri kazanımını mümkün hale getirmek ve bir üst döngüye hammadde olarak kazandırmaktır. Böylece yeraltı kaynaklarına ihtiyaç azalacağı gibi, birim polimer üretiminin ihtiyacı olan enerji gereksiniminin yaklaşık %30’ u kullanılarak, oldukça çevreci ve karbon ayak izi düşük hammaddeler elde edilebilmektedir.

Bu amaçla Gelecekte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge eksenli, yenilikçi çalışmalarımız da değerlerimiz, kültürümüz, bilgi ve birikimlerimiz ve yetkin personelimizin katkıları ile;
Gelişen bilimsel ve teknolojik çalışmaların ışığında, çevre hassasiyetlerini gözeterek plastik atıkların en düşük maliyet ve yüksek performans gösterecek şekilde geri dönüşümünü sağlamak, endüstriyel kullanım alanlarına kazandırmak temel amacımızdır.

 • Liderlik ve yalın bir yönetim anlayışı ile ilgili taraflarla olan iletişimi güçlendirerek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi yürütürken Türkiye'nin önde gelen markalarıyla ve kamu kuruluşlarıyla kurduğumuz profesyonel iş birliğinin sürekliliğini sağlamak ve çevreye sağladığımız katkıyı temel ilke edinerek, sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olmak,
 • Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile ilgili tarafların memnuniyet, bağlılık ve motivasyonlarını yüksek tutmak,
 • Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almak
 • Köklü olan markamızı daha ileri taşımak temel hedefimizdir. Bütün bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken;

Misyonumuz;

Artan plastik tüketimi ve geri dönüşüm süreçlerindeki yetersizlikler, çevresel kirliliğin yanı sıra büyük ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Bu sorunun en temel çözümü ise yer üstü madeni olarak da isimlendirilen plastik atıkların, tekrar ekonomiye kazandırılabilmesidir. Firmamızın temel misyonunu da bu temel ilke teşkil etmektedir. Bu temel ilke doğrultusunda firmamız, çevresel kaygıları ön planda tutarak, geri dönüşüm süreçlerini yüksek verimlilikle işleten ve ekonomik değer yaratan, ihtiyaçlar doğrultusunda ise süreçleri geliştiren ve sürekliliğini sağlayan bir misyona sahiptir.

Vizyonumuz;

 • Çevresel kirliliğe neden olan plastik atıkları, yer üstü madeni olarak görerek tekrar ekonomiye hammadde olarak kazandırmak
 • İçerisindeki ayrıştırılamayan safsızlıklar nedeni ile geri dönüşüm süreçlerinde değerlendirilemeyen plastik esaslı atıkların, Ar-Ge süreçleri neticesinde geliştirilen yenilikçi süreçler ile tekrar geri dönüşümünü sağlamak ve ekonomiye kazandırmak,
 • Tedarikçi konumundaki üreticilerin, geri dönüşüm esaslı hammadde kullanım oranlarını arttırmak için kaygılarını ortadan kaldıracak organizasyonların yapılmasını sağlamak,
 • Ulusal ve Uluslararası plastik geri dönüşüm oranlarının arttırılmasında pay sahibi olmak için gerekli Ar-Ge / Ür-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak artırımı yapmak,
 • Çevresel duyarlılık bağlamında Geri dönüşüm konusunda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak,
 • Bütüncül olarak karbon ayak izini azaltarak çevresel olumlu etkiler oluşturmaktır.

KEK.EK.02 KALİTE POLİTİKASI - YAYIN TARİHİ:20.08.2021- REV NO:01- REV TARİHİ: 17.01.2022