Erime Akış ÖlÇüm (MFI) Cİhazı

mfiLaboratuvarımızda mevcut CEAST Model cihaz ile ISO 1133 standardına uygun olarak, 50 °C ile 400 °C arasında seçilen sıcaklık ve belirlenen yük değerleri altında, plastiğin erime akış indisi (g/10 dakika) tespit edilebilmektedir.