Fourier DönüŞümlü Kızıl Ötesi Spektrometre (FTIR-ATR) Cİhazı

lab-1010252Laboratuvarımızda mevcut olan Bruker ALPHA model FTIR-ATR cihazı ile ISO 10640:2011 standardına uygun olarak numunelerin kimyasal yapısı incelenebilmektedir.

FTIR-ATR analizi ile;

bilinmeyen malzemelerin parmak-izi yöntemiyle kimliği saptanabilmekte,

sıvı formdaki numunelerin ihtiva ettiği kimyasallarının miktarları ölçümünü yapılabilmekte,

Cihazın yazılımına tanımlanan malzemeler ile numunelerin benzerlikleri %99 üzerinden tayin edilebilmekte, ve

kalite kontrol faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.