TGA Analiz

tgaLaboratuvarımızda mevcut TA INSTRUMENTS-Q50 model Termogravimetri Analiz (m-DSC) test cihazı ile örnek numunelerin termal özellikleri; ISO 11358-1 standardına uygun olarak sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle kaybı değişimleri esasına göre incelenebilmektedir.

Bu ölçümler neticesinde elde edilen veriler, her türlü plastik esaslı ürünün bağıl termal kararlılıklarının değerlendirilmesinde ve polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileşimlerinin irdelenmesinde kullanılabilir.