Polİpro, İKMİB ve AKİB’İn düzenledİĞİ etkİnlİĞe 2 proje İle katıldı